Hvilke valg har vi i NHO Pensjon?

Publisert 27.04.16

Bedrifter som inngår avtale om NHO Pensjon, kan gjøre følgende valg: 

Produkt

Hovedproduktet i NHO Pensjon er innskuddspensjon, inkludert det lovpålagte innskuddsfritaket. I tillegg til alderspensjon, kan bedriften velge å tegne uførepensjon og etterlattepensjon med gode betingelser gjennom NHO Pensjon. Det kan også kobles til egne pensjonsavtaler for ledere og andre spesialløsninger.

Betjening

Bedrifter som inngår avtale om NHO Pensjon, kan velge mellom to ulike betjeningsformer: En enkel og rimelig betjeningsordning med gode digitale løsninger som dekker de fleste behov (NHO Pensjon Basis), eller en ordning med utvidet og tettere oppfølging (NHO Pensjon Utvidet).
Les også: Betjening tilpasset bedriftenes behov

Kapitalforvaltning

Bedrifter som inngår avtale om NHO Pensjon, kan velge mellom to ulike sett av forvaltningsprofiler (indeks og pensjonsprofiler), som de ansattes pensjonsmidler investeres i. Profilene består av rentepapirer og aksjer med ulik fordeling.
Les også: Hvilke muligheter gir NHO Pensjon?

Få et tilbud på NHO Pensjon

Kontakt Storebrand i dag