SAMARBEIDSAVTALE

Beskytter du dine ideer godt nok?

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Onsagers AS som samarbeidspartner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Daglig leder Lars-Fredrik Urang i Onsagers AS og NHO-sjef Kristin Skogen Lund signerer samarbeidsavtalen.

Publisert 04.03.15

FORDELER

  • Gratis første møte med Onsagers
  • Gratis IP-sjekk av din bedrift eller prosjekt for å identifisere mulige immaterielle verdier
  • Standard IPR-kurs til meget gunstige priser
  • Gode rabatter på Onsagers faste priser

Samarbeidsavtalen med Onsagers skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester.

Swix Sport med målrettet IP-strategi

Bakgrunn

Nyere EU-studier slår fast at immaterielle rettigheter har stor betydning for Europas økonomi. Så mye som en av tre jobber oppstår i relasjon til immaterielle rettigheter, og slike rettigheter utgjør over 50 pst. av bedriftenes markedsverdi.

For stadig flere av NHOs medlemsbedrifter avhenger derfor konkurranseevnen i stor grad av de immaterielle rettighetene de sitter på. Det kan være tale om patenter, varemerker, opphavsrettigheter, know how osv.

NHO opplever imidlertid at mange av medlemsbedriftene har behov for økt bevissthet, kunnskap og bistand om hvordan bedriften best kan forvalte disse immaterielle rettighetene. Det er vår erfaring at kun er de større bedriftene og bedriftene med produkter hvor immaterielle rettigheter har en stor betydning for produktets totale verdi, typisk design og patent, som har ansatt eller utpekt dedikerte personer til å forvalte bedriftens immaterielle verdier. Immaterielle rettigheter av ulik karakter utgjør imidlertid store verdier også i små og mellomstore bedrifter som ikke innehar særskilt IPR-kompetanse.

Økt bevissthet

- Vår ambisjon er at samarbeidsavtalen skal bidra til å heve våre medlemsbedrifters bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester fra det vi opplever som kanskje Norges fremste tjenestetilbyder i dette markedet, sier Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør for næringsjus i NHO.


Gratis IP-sjekk

- Vi tror at langt flere hadde beskyttet sine immaterielle rettigheter bedre om de var klar over hvor skoen trykker. Gjennom en gratis IP-sjekk vil nok mange bedrifter erfare at de sitter på viktige verdier som det kan være grunn til å sikre på en bedre måte enn det gjøres i dag, sier Harto.

Samarbeidsavtalen med Onsagers AS

På bakgrunn av den stadig økende betydningen av immaterielle rettigheter i norske bedrifter, har NHO vurdert det slik at vi bør forbedre vårt tilbud til medlemsbedriftene på IPR-området. En slik forbedring kan etter vår oppfatning best skje gjennom en samarbeidsavtale med et patentkontor/IPR-rådgiver. En slik avtale må kunne løfte medlemsbedriftene bevissthet og kunnskap rundt de immaterielle rettigheter og verdier de sitter på gjennom avtaleregulert bruk av samarbeidspartnerens ekspertise i kurs- og foredragssammenheng. Gjennom en samarbeidsavtale skal også våre medlemsbedrifter få tilbud om konkrete IPR-tjenester på fordelaktige vilkår.

NHO har gjennom siste halvdel av 2014 vært i kontakt med flere aktuelle samarbeidspartnere. Grunnleggende forutsetninger for denne kontakten har vært at selskapet må være NHO-medlem, være stort nok til å kunne håndtere en NHO samarbeidsavtale på en god måte, samt ha et godt navn i bransjen. Det var Onsagers AS som tidlig utpekte seg som den beste samarbeidspartneren for NHO, og vi er meget tilfreds med at samarbeidsavtalen nå er på plass.

Onsagers er en fulltjeneste leverandør av IPR-tjenester med hovedfokus på norsk næringsliv. Onsagers har strukket seg langt for å bli NHOs foretrukne samarbeidspartner og gjennom samarbeidsavtalen tilbyr Onsagers både NHOs medlemsbedrifter og NHO-fellesskapet en rekke fordeler.

Les mer om avtalens fordeler for NHO-medlemmer

Beskytt ditt konkurransefortrinn

I alle bransjer, fra fiskeri til mekanisk industri, er det ofte et unikt konkurransefortrinn som gjør at kundene fortsetter å velge deg.  Konkurransefortrinnet er som regel rotfestet i de unike idéene, kunnskapen eller løsningene som din bedrift tilbyr.

Slike «ideer», såkalte immaterielle verdier og rettigheter – IPR (Intellectual Property Rights) – er blitt svært viktig og utgjør over halvparten av bedriftenes markedsverdier. Bedriftens immaterielle verdier bør derfor beskyttes.

Dette kan gjøres på flere måter: Ligger hoveddelen av virksomheten i utvikling av teknologisk utstyr, kan det viktigste være å patentere, dvs. å sikre seg enerett til å utnytte dine oppfinnelser kommersielt. En annen strategi for å beskytte seg mot at andre krenker eller "stjeler" dine ideer eller oppfinnelser, kan være hemmelighold. Den aller vanligste feilen en oppfinner gjør, er å offentliggjøre ideen sin for tidlig.

For bedrifter som selger produkter til sluttbrukere vil ofte varemerkebeskyttelse eller designbeskyttelse være aktuelt. Varemerkebeskyttelse vil sikre din enerett til navn, logo, slagord osv., mens designbeskyttelse vil sikre at ingen kan kopiere utseende på ditt produkt. Ofte er det en kombinasjon av flere former for beskyttelse som vil passe din bedrift best.

Om Onsagers

Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Onsagers leverer tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter.

Kontakt oss

Fredrik Mohn Lian

Advokat

NHOs advokattjenester

fredrik.mohn.lian@nho.no
Telefon
23088349