Medlemsfordel

Beskytt bedriftens immaterielle rettigheter og verdier (IPR)

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok? Se hvordan du kan dra nytte av vår samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Daglig leder Lars-Fredrik Urang i Onsagers AS og NHO-sjef Kristin Skogen Lund signerer samarbeidsavtalen.

Publisert 04.03.15

Som medlem i NHO får du gjennom Onsagers AS rabatterte tjenester for å beskytte bedriftens immaterielle rettigheter og verdier (IPR). Det dreier seg om beskyttelse av oppfinnelser, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner. IPR inkluderer industrielle registrerbare rettigheter som patent, varemerke og design, samt og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer. 

Medlemsfordeler gjennom Onsagers

  • Gratis første møte med Onsagers
  • Gratis IP-sjekk av din bedrift, eller prosjekt, for å identifisere mulige immaterielle verdier
  • Standard IPR-kurs til meget gunstige priser
  • Gode rabatter på Onsagers faste priser

Patent: Sikrer beskyttelse av unike tekniske løsninger.
Varemerke: Sikrer investeringer i merkevarer og produkter.
Design: Sikrer beskyttelse av unike design.
Kunnskap: Strategier for sikring av bedriftshemmeligheter og kritisk kompetanse.

Kontakt Onsagers for IP-sjekk og annen hjelp

Les mer om avtalens fordeler for NHO-medlemmer

Hvordan beskytte ditt konkurransefortrinn

I alle bransjer, fra fiskeri til mekanisk industri, er det ofte et unikt konkurransefortrinn som gjør at kundene fortsetter å velge deg.  Konkurransefortrinnet er som regel rotfestet i de unike idéene, kunnskapen eller løsningene som din bedrift tilbyr.

Slike «ideer», såkalte immaterielle verdier og rettigheter – IPR (Intellectual Property Rights) – er blitt svært viktig og utgjør over halvparten av bedriftenes markedsverdier. Bedriftens immaterielle verdier bør derfor beskyttes.

Dette kan gjøres på flere måter. Dersom hoveddelen av virksomheten består av utvikling av teknologisk utstyr, kan det viktigste være å patentere, det vil si å sikre seg enerett til å utnytte dine oppfinnelser kommersielt. En annen strategi for å beskytte seg mot at andre krenker eller "stjeler" dine ideer eller oppfinnelser, kan være hemmelighold. Den aller vanligste feilen en oppfinner gjør, er å offentliggjøre ideen sin for tidlig.

For bedrifter som selger produkter til sluttbrukere vil ofte varemerkebeskyttelse eller designbeskyttelse være aktuelt. Varemerkebeskyttelse vil sikre din enerett til navn, logo, slagord med mer. Designbeskyttelse vil sikre at ingen kan kopiere utseende på ditt produkt. Ofte er det en kombinasjon av flere former for beskyttelse som vil passe din bedrift best.

Swix Sport med målrettet IP-strategi

Derfor tilbyr NHO og Onsagers denne fordelen

Nyere EU-studier slår fast at immaterielle rettigheter har stor betydning for Europas økonomi. Så mye som en av tre jobber oppstår i relasjon til immaterielle rettigheter, og slike rettigheter utgjør over 50 prosnt av bedriftenes markedsverdi.

For stadig flere av NHOs medlemsbedrifter avhenger derfor konkurranseevnen i stor grad av de immaterielle rettighetene de sitter på. Dette kan være patenter, varemerker, opphavsrettigheter og kunnskap hos de ansatte.

Vi opplever at mange av medlemsbedriftene har behov for økt bevissthet, kunnskap og bistand om hvordan bedriften best kan forvalte disse immaterielle rettighetene. Det er vår erfaring at kun de større bedriftene og bedriftene med produkter hvor immaterielle rettigheter har en stor betydning for produktets totale verdi, typisk design og patent, som har ansatt eller utpekt dedikerte personer til å forvalte bedriftens immaterielle verdier. Immaterielle rettigheter utgjør store verdier også i små og mellomstore bedrifter som ikke innehar særskilt IPR-kompetanse.

Økt bevissthet

- Vår ambisjon er at samarbeidsavtalen skal bidra til å heve våre medlemsbedrifters bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester fra det vi opplever som kanskje Norges fremste tjenestetilbyder i dette markedet, sier Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør for næringsjus i NHO.


Gratis IP-sjekk

- Vi tror at langt flere hadde beskyttet sine immaterielle rettigheter bedre om de var klar over hvor skoen trykker. Gjennom en gratis IP-sjekk vil nok mange bedrifter erfare at de sitter på viktige verdier som det kan være grunn til å sikre på en bedre måte enn det gjøres i dag, sier Harto.

Om Onsagers AS

Onsagers er en fulltjeneste leverandør av IPR-tjenester med hovedfokus på norsk næringsliv. Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Onsagers leverer tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter.

Kontakt oss

Fredrik Mohn Lian

Advokat

NHOs advokattjenester

fredrik.mohn.lian@nho.no
Mobil
90859336