Kurs: ABC om EØS

EØS-avtalen er under press. En avtale som sikrer Norge felles regler og like konkurransevilkår med EUs indre marked.

Kursholder er Trine Radmann, seniorrådgiver i NHOs Internasjonal avdeling. Fotograf: Hege Guttormsen

En avtale Norge og norsk næringsliv har hatt stor nytte av helt siden starten. Avtalen gjør det enklere å handle med og drive business i EØS-området. EØS-avtalen er dynamisk ved at regelverkene tilpasses, slik at din bedrift og du som forbruker kan hente maksimalt ut av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, til enhver tid.

Trump, brexit og proteksjonismens fremmarsj endrer verden og skaper debatt om endringer i Norge og andre land. Samtidig tas fordelene med EØS-avtalen for gitt. Lav kunnskap om hvilken betydning EØS har for bedrifter, forbrukere, studenter, forskere og andre gjør at vi ikke bruker mulighetene vi har gjennom avtalen godt nok. EØS-området er Norges hjemmemarked, og norske bedrifter har mer å hente ved å vurdere mulighetene som ligger i EØS-avtalen.

Kurset ABC om EØS er tredelt. Første bolk gir en introduksjon til politisk utvikling som foregår utenfor Norge; som Trump, brexit, proteksjonisme og andre prosesser som påvirker våre handelsrelasjoner til andre marked, land og regioner. Del to handler om hva EØS er, hva den gir oss og hvorfor det er viktig at avtalen opprettholdes. Den siste delen handler om hva EØS representerer for din bedrift, og gir deg enkelte svar på "what's in it for me" som privat næringsdrivende.

Kurset krydres med eksempler fra 23 år med EØS-avtalen, og foredragsholderne har god innsikt i og kunnskap om norsk næringsliv, EUs indre marked og de ulike avtalene som regulerer norsk næringsliv sin aktivitet i EØS-området. 

 Dette går vi gjennom på kurset

 • Globale politiske utviklingstrekk
 • Norges handelsforbindelser og ytre faktorer?
 • EØS, tollunionen og Schengen
 • Hvordan EØS-regler utformes
 • Muligheter og rettigheter i EUs indre marked
 • Horisont 2020; erfaringer og eksempler
 • NHOs kontor i Brussel og BUSINESSEUROPE – hva vi kan bidra med

Lanseringstilbud

 • Early Bird : 25% rabatt ved påmelding innen to uker før kursstart. Dette trekkes fra på faktura som sendes deg. 
 • 2 for 1: Ta med en kollega – betal for én. Meld på begge to hver for seg. Skriv følgende i kommentarfeltet i påmeldingen: "2 for 1 + navnet på din bedrift". 

Tilbudene kan ikke kombineres.

 Om kursansvarlig Trine Radmann

 • Seniorrådgiver i Internasjonal avdeling i NHO
 • Tidligere leder av NHOs Brusselkontor

Radmann er en del av NHOs internasjonale satsingsområde EU og EØS. Andre fokusområder er vertskapsattraktivitet, internasjonalisering av norsk næringsliv, Afrika og USA.

Internasjonal avdeling er en kompetanseavdeling som arbeider bredt med internasjonale politiske analyser, brexit, internasjonalisering, utenlandske innkommende besøk, relasjonsbygging med handelskammer og nordiske/europeiske søsterorganisasjoner, EU/EØS-spørsmål og som har et stort fokus på generell markedsadgang. Avdelingens ansatte har betydelig ekspertise fra de viktigste markedene og regionene hvor norsk næringsliv har interesser, det være seg Asia, Afrika, Brasil, Europa eller Nord-Amerika.  

Kontakt oss

Hege Saastad Haugan

Stabssjef

Tariff og medlemstjenester

hege.saastad@nho.no
Telefon
23088187