Kurs: AFP - hva er privat avtalefestet pensjon?

Pensjon er et sentralt tema – både for ansatte og bedrifter, og med et økt fokus også på avtalefestet pensjon er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer

Kursholder er Inger Unn Olsen.

Dette kurset vil gi en innføring i AFP-ordningen i privatsektor, og målet med kurset er du skal få en bedre forståelse for ordningen og vilkårene som må være oppfylt for at en ansatt skal kunne få innvilget AFP. Videre vil du bli klar over typiske "fallgruver" som det viktig å være bevisst på, også som arbeidsgiver.

 Dette går vi gjennom på kurset

 • Hva er AFP og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
 • Hvilke bedrifter og ansatte er omfattet av AFP-ordningen
 • Vilkårene for AFP
 • Noen særlig problemstillinger:
  • AFP ved omstilling og sluttpakker
  • AFP ved utstasjonering
  • AFP ved utleie

Om kursholder Inger Unn Olsen

 • Advokat i NHOs advokattjenester 2014-dd
 • Advokat Advokatfirmaet Haavind AS 2013-2014
 • Dommerfullmektig Oslo tingrett 2011-2012
 • Dommerfullmektig Nord-Troms tingrett 2010-2011
 • Advokatfullmektig Advokatfirmaet Haavind AS 2008-2010
 • Mastergrad rettsvitenskap vår 2008

Olsen arbeider som advokat i NHOs advokattjenester, i tillegg er hun NHOs medlem i klagenemnda for AFP.

NHOs advokattjenester er en avdeling med betydelig ekspertise og erfaring innen alle deler av individuell og kollektiv arbeidsrett. Avdelingens advokater bistår NHOs medlemsbedrifter i prosesser for de ordinære domstoler, og i tillegg prosederer avdelingen sakene der NHO er part for Arbeidsretten- de kollektive sakene. Avdelingens 12 advokater håndterer godt over 200 prosessoppdrag for Arbeidsretten og de ordinære domstoler hvert år.

Avdelingen bistår også NHOs landsforeninger og regionkontoer ved behov i komplekse spørsmål, i tillegg til at advokatene representerer NHO i en rekke nemnder og råd.

Kontakt oss

Hege Saastad Haugan

Stabssjef

Tariff og medlemstjenester

hege.saastad@nho.no
Telefon
23088187