Kurs: AFP - hva er privat avtalefestet pensjon?

Pensjon er et sentralt tema – både for ansatte og bedrifter, og med et økt fokus også på avtalefestet pensjon er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

Kursleder: Advokat Inger Unn Olsen

Dette går vi gjennom på kurset

  • Hva er AFP og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
  • Hvilke bedrifter og ansatte er omfattet av AFP-ordningen
  • Vilkårene for AFP
  • Noen særlig problemstillinger:
    • AFP ved omstilling og sluttpakker
    • AFP ved utstasjonering
    • AFP ved utleie

 

Kontakt oss

Hege Saastad Haugan

Stabssjef

Arbeidsliv

hege.saastad@nho.no
Telefon
23088187