Kurs: De nye personvernreglene

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. De nye reglene får betydning for alle som behandler eller lagrer personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Hva betyr disse reglene for din bedrift?

Fotograf: Aksel Jermstad

De nye reglene legger mer ansvar på bedriftene, og det kan koste bedriftene dyrt å ikke få dette på plass. Dette kurset tar for seg de nye personvernreglene og hva du må gjøre i din bedrift for å møte de nye kravene. Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å forberede sin bedrift på de nye kravene. Herunder vil vi blant annet gjennomgå:

  • Hvem og hva er omfattet av reglene?
  • Fra forhåndskontroll til internkontroll
  • Krav til informasjon om behandling av personopplysninger
  • Krav til risikovurdering
  • Krav til vurdering av personvernkonsekvenser
  • Krav til "innebygd personvern" i IKT-systemer
  • Krav til personvernombud
  • Bruk av bransjenorm
  • Krav til avvikshåndtering
  • Den registrertes rettigheter, eksisterende og nye
  • Konsekvenser av brudd på reglene
  • Hva bør dere gjøre nå for å møte de nye reglene?

I forbindelse med innføring av EUs forordning er det også foreslått nye regler for kameraovervåking på arbeidsplassen og endring av reglene for innsyn i arbeidstakers e-postkasse m.v. Dette vil også bli gjennomgått på kurset.

Praktisk og betingelser

  • Deltageravgiften inkluderer servering og kursbevis.
  • Det er ingen påmeldingsfrist, men kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte.
  • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift.
  • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs.
  • Kontakt gjerne NHO Hordaland for spørsmål om matallergi eller tilrettelegging for funksjonshemmede. 

Om kursholder

Hildegunn Ytrearne Nygård jobber som advokat i NHO Hordaland og Sogn og Fjordane. Hun har blant annet tidligere jobbet som advokat i Advokatfirmaet Harris i Bergen og innen olje- og gassindustrien. Hun har omfattende erfaring innenfor arbeidsrett og tariff, og er en erfaren foredragsholder.