Kurs: Konflikthåndtering

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan. Dette kurset gjør deg tryggere på hvordan du unngår at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktiviteten.

Kursholder er Gro Øien, advokat og forhandler i NHOs forhandlingsavdeling.

I dette kurset ser vi nærmere på hvordan vi kan forstå konflikter, og håndtere konflikter bedre. Vi ser på konflikter både i et juridisk perspektiv og i et mer relasjonelt perspektiv.

Formålet er øke kunnskapen og forståelsen for hva en konflikt er, og å håndtere konflikter konstruktivt. Vi ser på hva som kjennetegner ulike typer konflikter, mer bakenforliggende årsaker til at konflikter oppstår, ulike måter å håndtere konflikter på, og hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til konflikthåndtering.

Dårlig konflikthåndtering stjeler mye energi og ressurser, og kan bidra til et dårlig arbeidsmiljø og dårlig klima på arbeidsplassen.

Hvordan du håndterer en konflikt vil som oftest være avgjørende for om en konflikt vil være konstruktiv eller negativ.

Dette går vi gjennom på kurset

 • Konflikt, vi ser på hva som kjennetegner en konflikt, og ulike typer konflikter
 • Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder konflikthåndtering
 • Forholdet til arbeidsgivers styringsrett
 • God saksbehandling av konflikter
 • Ulike aktører som de tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste mv
 • Betydning av rolleforståelse på arbeidsplassen
 • Mekling og forebygging
 • Konstruktiv kommunikasjon i konfliktsituasjoner

Om kursholder Gro Øien

 • Advokat/forhandler i NHOs forhandlingsavdeling
 • Juridikum 1997
 • Advokatmekler MNA 2013.
 • Advokat NITO 2011-2017
 • Statsadvokat, Oslo Statsadvokatembeter 2005-2011
 • Dommerfullmektig, Sarpsborg tingrett 2004-2005
 • Konstituert statsadvokat 2003-2004
 • Politiadvokat, Oslo politidistrikt 2000-2003
 • Rådgiver/førstekonsulent, Justisdepartementet 1997-2003
 • Mekler i Konfliktrådet Oslo 1997-2000

Gro Øien er endel av NHOs forhandlingsavdeling (lønn og tariff). Hun er i tillegg til å være advokat, utdannet advokatmekler og har kompetanse innen konflikthåndtering og ulike meklingsmetoder fra Diakonhjemmet Høgskole.

Kontakt oss

Helene Marie Naper

Advokat

NHO Vestfold og Telemark

helene.naper@nho.no
Telefon
41034734