Kurs: Nedbemanning

Loven setter klare føringer for hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter

Kursholder er Lars F. Styren, advokat i NHO Advokattjenester.

Dette kurset gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov. Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en nedbemanning ved din bedrift på en korrekt måte, slik at du minimerer risikoen for etterfølgende ressurskrevende konflikter med de ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

Dette går vi gjennom på kurset

 • Nedbemanning - skritt for skritt
 • Forankring i styret eller annet rett organ
 • Drøftelser med de tillitsvalgte
 • Spesialregler for masseoppsigelser og større virksomheter
 • Beslutning om nedbemanning
 • Informasjon til de ansatte
 • Individuelle drøftingsmøter
 • Oppsigelser
 • Etter oppsigelsen

Om kursholder Lars F. Styren

 • Advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling siden 2015
 • Advokat Advokatfirmaet Hjort DA 2012-2015
 • Dommerfullmektig Asker og Bærum tingrett 2010-2011
 • Dommerfullmektig Halden tingrett 2009
 • Advokatfullmektig/advokat Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA 2007-2009
 • Mastergrad rettsvitenskap høsten 2006

Styren er endel av NHOs advokattjenester. Dette er en avdeling med betydelig ekspertise og erfaring innen alle deler av individuell og kollektiv arbeidsrett. Avdelingens advokater bistår NHOs medlemsbedrifter i prosesser for de ordinære domstoler, og i tillegg prosederer avdelingen sakene der NHO er part for Arbeidsretten- de kollektive sakene. Avdelingens 12 advokater håndterer godt over 200 prosessoppdrag for Arbeidsretten og de ordinære domstoler hvert år.

Avdelingen bistår også NHOs landsforeninger og regionkontoer ved behov i komplekse spørsmål, i tillegg til at advokatene representerer NHO i en rekke nemnder og råd.

Kontakt oss

Hege Saastad Haugan

Stabssjef

Tariff og medlemstjenester

hege.saastad@nho.no
Telefon
23088187