Kurs: Sykefravær

Ansatte blir av og til fraværende fra jobben over kort eller lenger tid på grunn av sykdom. Fraværet kan ha gode grunner, men det skjer også at arbeidsgiver opplever fravær som ikke har akseptable forklaringer.

Kursholder er Aleksander Rød, advokat i NHOs Advokattjenester

Må arbeidsgiver alltid godta en sykemelding? Hvilke krav gjelder til varsel og dokumentasjon? Hvilke plikter har jeg som arbeidsgiver når en ansatt blir sykemeldt?

Dette kurset viser deg hvilke juridiske forhold som gjelder ved sykefravær. Kurset gir en gjennomgang av klassiske problemstillinger som oppstår i tilknytning til ansattes sykefravær og hvordan du som arbeidsgiver bør gå frem for å håndtere sykefravær på en best mulig måte.

Dette går vi særlig gjennom på kurset

  • Sykdom som fraværsgrunn - grensen for legitimt sykefravær
  • Varsling og dokumentasjon
  • Arbeidstakers medvirkningsplikt
  • Hvordan bestride sykemelding ved mistanke om ulovlig fravær?Oppfølging- og tilrettelegging ved sykefravær
  • Oppsigelse som følge av sykdom

 

Om kursholder Aleksander Rød

  • Nemndsmedlem Ankenemnda for sykepenger fra 1. august 2017
  • Advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling siden 2014
  • Advokatfullmektig/advokat Advokatfirma Thommessen 2010-2014
  • Sensor ved Universitetet i Bergen siden høsten 2010
  • Mastergrad rettsvitenskap høsten 2010

Rød er en del av NHOs advokattjenester, som er en adveling med betydelig ekspertise og erfaring innen alle deler av individuell og kollektiv arbiedsrett. Avdelingens advokater bistår NHOs medlemsbedrifter i prosesser for de ordinære domstoler, og i tillegg prosederer avdelingen sakene der NHO er par for Arbeidsretten- de kollektive sakene. Avdelingens 12 advokater håndterer godt over 200 prosessoppdrag for Arbeidsretten og de ordinære domstoler hvert år.

Avdelingen bistår også NHOs landsforeninger og regionkontorer ved behov i komplekse spørsmål, i tillegg til at advokatene representerer NHO i en rekke nemder og råd.

 

 

Kontakt oss

Hege Saastad Haugan

Stabssjef

Arbeidsliv

hege.saastad@nho.no
Telefon
23088187