Kurs: Oppsigelse og avskjed

Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter

Dette kurset gjelder oppsigelse og avskjed på grunn av forhold på arbeidstakers side. Vi går nøye gjennom saksbehandlingsregler, formkrav og bevisbyrde. I tillegg ser vi nærmere på en rekke typetilfeller som kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed, blant annet økonomiske misligheter, arbeidstakers fravær, samarbeidsproblemer, alkohol og rus, illojal oppførsel, svak arbeidsprestasjon mv. Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en oppsigelse på en korrekt og saklig måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

Dette går vi gjennom på kurset

 • Saksbehandlingsregler – før, under og etter beslutning
 • Individuelle drøftelser
 • Valg av reaksjon:
  - Advarsel
  - Suspensjon
  - Oppsigelse
  - Avskjed
 • Bevisbyrde
 • Oppsigelse i prøvetiden
 • Terskel
 • Interesseavveiningen
 • Formkrav ved oppsigelse og avskjed
 • Etter oppsigelsen
  - Forhandlingsmøte
  - Rett til å stå i stilling
 • Typetilfeller

Om kursholder Arnfinn Jensen

 • Advokat NHO Agder 2016 – d.d.
 • Advokatfullmektig/advokat Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, 2011-2016
 • Mastergrad i rettsvitenskap vår 2011

Kontakt oss

Arnfinn Jensen

Advokat

NHO Agder

arnfinn.jensen@nho.no
Mobil
90954423