Kurs: Oppsigelse og avskjed

Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter

Dette kurset gjelder oppsigelse og avskjed på grunn av forhold på arbeidstakers side. Vi går nøye gjennom saksbehandlingsregler, formkrav og bevisbyrde. I tillegg ser vi nærmere på en rekke typetilfeller som kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed, blant annet økonomiske misligheter, arbeidstakers fravær, samarbeidsproblemer, alkohol og rus, illojal oppførsel, svak arbeidsprestasjon mv. Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en oppsigelse på en korrekt og saklig måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

Dette går vi gjennom på kurset

 • Saksbehandlingsregler – før, under og etter beslutning
 • Individuelle drøftelser
 • Valg av reaksjon:
  - Advarsel
  - Suspensjon
  - Oppsigelse
  - Avskjed
 • Bevisbyrde
 • Oppsigelse i prøvetiden
 • Terskel
 • Interesseavveiningen
 • Formkrav ved oppsigelse og avskjed
 • Etter oppsigelsen
  - Forhandlingsmøte
  - Rett til å stå i stilling
 • Typetilfeller

Om kursholder Sturla Dalhaug 

Utdanning:
1998-2003 Cand. jur. Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:
2016- Advokat NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
2012-2016 Advokat/Partner Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2010-2012 Bedriftsjurist Stokke AS
2006-2010 Advokat Advokatfirmaet Tømmerdal & Co
2004-2006 Advokatfullmektig Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre

Nøkkelopplysninger:
- Erfaren advokat medarbeidsrett og tariff som fagfelt
- Holder jevnlig foredrag om arbeidsrettslige emner
- Har hatt flere styreverv i næringslivet og i Advokatforeningen

Kontakt oss

Sturla Dalhaug

Advokat

NHO Møre og Romsdal

sturla.dalhaug@nho.no
Telefon
70101406