Kurs: Oppsigelse og avskjed

Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter

Dette kurset gjelder oppsigelse og avskjed på grunn av forhold på arbeidstakers side. Vi går nøye gjennom saksbehandlingsregler, formkrav og bevisbyrde.

I tillegg ser vi nærmere på en rekke typetilfeller som kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed, blant annet økonomiske misligheter, arbeidstakers fravær, samarbeidsproblemer, alkohol og rus, illojal oppførsel, svak arbeidsprestasjon mv.

Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en oppsigelse på en korrekt og saklig måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

Dette går vi gjennom på kurset

 • Saksbehandlingsregler – før, under og etter beslutning
 • Individuelle drøftelser
 • Valg av reaksjon:
  - Advarsel
  - Suspensjon
  - Oppsigelse
  - Avskjed
 • Bevisbyrde
 • Oppsigelse i prøvetiden
 • Terskel
 • Interesseavveiningen
 • Formkrav ved oppsigelse og avskjed
 • Etter oppsigelsen
  - Forhandlingsmøte
  - Rett til å stå i stilling
 • Typetilfeller

Lanseringstilbud

 • Early Bird : 25% rabatt ved påmelding innen to uker før kursstart. Dette trekkes fra på faktura som sendes deg. 
 • 2 for 1: Ta med en kollega – betal for én. Meld på begge to hver for seg. Skriv følgende i kommentarfeltet i påmeldingen: "2 for 1 + navnet på din bedrift". 

Tilbudene kan ikke kombineres.

Praktisk og betingelser

 • Deltageravgiften inkluderer servering og kursbevis.
 • Det er ingen påmeldingsfrist, men kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte.
 • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift.
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs. Dersom du har benyttet deg av 2 for 1-tilbudet, må dette noteres i kommentarfeltet i påmeldingsskjema.
 • Kontakt gjerne Sturla (kontaktinfo nederst) for spørsmål om matallergi eller tilrettelegging for funksjonshemmede. 

Om kursholder Sturla Dalhaug 

Utdanning:
1998-2003 Cand. jur. Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:
2016- Advokat NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
2012-2016 Advokat/Partner Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2010-2012 Bedriftsjurist Stokke AS
2006-2010 Advokat Advokatfirmaet Tømmerdal & Co
2004-2006 Advokatfullmektig Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre

Nøkkelopplysninger:
- Erfaren advokat medarbeidsrett og tariff som fagfelt
- Holder jevnlig foredrag om arbeidsrettslige emner
- Har hatt flere styreverv i næringslivet og i Advokatforeningen

Kontakt oss

Sturla Dalhaug

Advokat

NHO Møre og Romsdal

sturla.dalhaug@nho.no
Telefon
70101406