Kurs: Oppsigelse og avskjed

Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter

Kursholder er Kristin Mørkedal, advokat i NHO advokattjenester. Fotograf: Bjørnar Eidsmo

Dette kurset gjelder oppsigelse og avskjed på grunn av forhold på arbeidstakers side. Vi går nøye gjennom saksbehandlingsregler, formkrav og bevisbyrde. I tillegg ser vi nærmere på en rekke typetilfeller som kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed, blant annet økonomiske misligheter, arbeidstakers fravær, samarbeidsproblemer, alkohol og rus, illojal oppførsel, svak arbeidsprestasjon mv. Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en oppsigelse på en korrekt og saklig måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

Dette går vi gjennom på kurset

 • Saksbehandlingsregler – før, under og etter beslutning
 • Individuelle drøftelser
 • Valg av reaksjon:
  - Advarsel
  - Suspensjon
  - Oppsigelse
  - Avskjed
 • Bevisbyrde
 • Oppsigelse i prøvetiden
 • Terskel
 • Interesseavveiningen
 • Formkrav ved oppsigelse og avskjed
 • Etter oppsigelsen
  - Forhandlingsmøte
  - Rett til å stå i stilling
 • Typetilfeller

Om kursholder Kristin Mørkedal

 • Advokat i NHOs advokattjenester siden 2016
 • Advokat Norges Rederiforbund 2011-2016
 • Advokatfullmektig/advokat NHO Logistikk og Transport 2005-2011
 • Advokatfullmektig Forsikringsklagekontoret 2003-2004
 • Trainee advokatfirma Scapel-Grail, Bonnaud, Marseille 2002
 • Cand. Jur. Universitetet i Oslo høst 2001

Mørkedal er en del av NHOs advokattjenester. Dette er en spisskompetanseavdeling som bistår landsforeninger og våre regionkontoer i de mer komplekse sakene. De har betydelig ekspertise og erfaring innen alle områder når det gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten.

Kontakt oss

Hege Saastad Haugan

Stabssjef

Tariff og medlemstjenester

hege.saastad@nho.no
Telefon
23088187