NHO Kurs

 1. Tid
  Arrangement
  Sted
 2. 26. sep. kl. 09:00 - 16:00
 3. 28. sep. kl. 09:00 - 15:00

  Kurs: Lønnssystem - Systematisk lønnsfastsettelse

  Lønn er viktig! Bedriften investerer store summer i sine medarbeidere, og for medarbeiderne er lønn den viktigste faktoren i egen økonomi. I tillegg oppfattes lønn som et symbol for verdsettelse, der medarbeidere sammenligner egen lønn med andre, både i og utenfor bedriften

 4. 29. sep. kl. 09:00 - 12:00

  Kurs: Oppsigelse og avskjed

  Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter

 5. 12. okt. kl. 09:00 - 15:00

  Kurs: Lønnssystem - Systematisk lønnsfastsettelse

  Lønn er viktig. Bedriften investerer store summer i sine medarbeidere, og for medarbeiderne er lønn den viktigste faktoren i egen økonomi. I tillegg oppfattes lønn som et symbol for verdsettelse, der medarbeidere sammenligner egen lønn med andre, både i og utenfor bedriften

 6. 16. okt. kl. 10:00 - 16:00

  Kurs: Konflikthåndtering

  Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan konflikter skal håndteres. Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre seg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer man sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet

 7. 18. okt. kl. 12:00 - 15:00

  Kurs: ABC om EØS

  EØS-avtalen er under press. En avtale som sikrer Norge felles regler og like konkurransevilkår med EUs indre marked. En avtale Norge og norsk næringsliv har hatt stor nytte av helt siden starten. Avtalen gjør det enklere å handle med og drive business i EØS-området. EØS-avtalen er dynamisk ved at regelverkene tilpasses, slik at din bedrift og du som forbruker kan hente maksimalt ut av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, til enhver tid

 8. 19. okt. kl. 10:00 - 16:00

  Kurs: Konflikthåndtering

  Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan konflikter skal håndteres. Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre seg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer man sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet

 9. 24. okt. kl. 12:00 - 15:00
 10. 27. okt. kl. 09:00 - 12:00

  Kurs: Oppsigelse og avskjed

  Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter

 11. 6. nov. kl. 00:00

  Kurs: Konflikthåndtering

  Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan konflikter skal håndteres. Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre seg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer man sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet

<
 1. 1
 2. 2
 3. 3
>