to menn opprettsanlegg

Arbeidslivspolitikk

Samfunnets evne til verdiskaping avhenger av at bedriftene har god tilgang på kompetent arbeidskraft og høy arbeidsdeltakelse. Stadig flere havner utenfor arbeidslivet på ulike trygdeordninger. Nye muligheter for midlertidige ansettelser kan skape flere jobber og få flere ut i arbeid.

Spørsmål og svar

Publikasjoner

Kontakt

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652
Torill Lødemel

Fagdirektør

Samfunnsøkonomi

Torill.Lodemel@nho.no
Mobil
92425850