ARBEIDSMILJØLOVEN

- 70-årsgrensen bør videreføres

I følge VG-oppslag 15. august ønsker arbeidsminister Eriksson å heve den bedriftsinterne aldersgrense til 72 eller 75 år. – NHO ønsker flere seniorer i arbeid, men arbeidsmiljølovens 70-årsgrense bør videreføres, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Faksimile fra VG - 14. august 2014

Publisert 14.08.14

Arbeidslivspolitikk

Han reagerer på Erikssons utspill og viser til regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som nå er ute på høring, med frist til oktober. Regjeringen foreslår her følgende alternativer for arbeidstid:

  1. Heve arbeidsmiljølovens 70 års grense til 72 år. Fjerne adgangen til bedriftsintern aldersgrense.
  2. Heve arbeidsmiljølovens 70 års grense til 72 år. Videreføre begrenset adgang til bedriftsintern aldersgrense, men ikke lavere enn 70 år, eller krav til tariffavtale om lavere bedriftsintern aldersgrense.
  3. Som forslag 2 men med arbeidsmiljølovens aldersgrense økt til 75 år.
  4. Beholde dagens grenser.

Høringsfrist i oktober
- Det er for tidlig å si om vi skal lande på 72 eller 75. Men at vi må øke aldersgrensen, er opplagt. Vi vet at 13 prosent av dem som er rundt 70 år, vil jobbe etter 70, sier Eriksson til VG.

- Jeg er overrasket over at Robert Eriksson har en så klar oppfatning. Mener han dette nå, har han ikke noe nøytralt forhold til forslagene han har sendt ut, sier Oppegaard, og viser til at høringsfristen for foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven først er i oktober. –Forslaget om å beholde dagens 70-årsgrense er i høringen et likestilt alternativ med å heve grensen, sier han.

For omfattende endringer
- Å heve den bedriftsinterne aldersgrense til 72 eller 75 år er omfattende endringer. Vi går for en forsiktig oppmykning. NHO har kommet til at det er rimelig å justere de bedriftsinterne reglene oppover, men vi mener at en 70-årsregel skal videreføres, sier han.

Les saken i VG, 14. august 2014

Kontakt oss

Svein Oppegaard

Direktør

Politikk

svein.oppegaard@nho.no
Telefon
23088380