- Et stort fremskritt

Den nye IA-avtalen er et stort fremskritt, mener både personalrådgiver og småbedriftsleder.

Publisert 05.03.14

Arbeidslivspolitikk

- Kjempebra med så mange forenklinger, sier Edel Teige, frisør og leder i NHOs Forum for mindre bedrifter.

Hun er veldig fornøyd med at bøter og sanksjoner er tatt vekk, og at avtalen er basert på tillit i stedet for tvang.

- Jeg tror det kan gi sterkere grobunn for at IA kan vokse også i små bedrifter, nå når skjemaveldet blir mindre.

Kutter 1500 skjemaer - daglig

Teige mener også "aktiv sykmelding" er viktig: - Det er et sterkt virkemiddel for fortsatt kontakt med arbeidslivet. Det er positivt.

Med den nye avtalen blir bedriftshelsetjeneste med på møter der det er behov, ikke av plikt. Det tror småbedriftslederen er vesentlig for mindre bedrifter, ikke minst kostnadsmessig.

- Hovedkonklusjonen min er at dette er positive takter og viktige skritt i riktig retning. Jeg håper utviklingen blir at IA-bedriftene blir premiert med goder for sitt samfunnsansvar.

Slipper papirflytting
Denne avtalen er et stort fremskritt, mener seniorrådgiver Anne Solvang i HR-avdelingen i Egmont Hjemmet Mortensen. Hun jobber daglig med IA-arbeid i bedriften, med tilrettelegging, skolering og gjennomføring av intensjonen i avtalen.

- Jeg ser frem til at papirflyten blir betydelig mindre. At vi slipper å flytte papir fra A til B – uten at det har effekt, er veldig bra. Jeg hadde virkelig ikke trodd at vi skulle slippe så mye, sier Solvang.

Hun understreker at bedriftene selv vet hvor skoen trykker: - I et samarbeid mellom ansatt og leder ser vi hvor tiltak bør settes inn. Vi skal fortsatt følge opp – med et fornuftig opplegg. Vi jobber jevnt og trutt med dette, sier Solvang, som tror IA-avtalen – med disse forenklingene – absolutt har livets rett fortsatt.

De nye reglene gjelder fra 1. juli.