- Fakta må på plass

- Det er gledelig å lese i DN lørdag at LO ber Arbeiderpartiet tenke nytt om norsk arbeidsliv. Men – da må faktagrunnlaget for endringene være på plass, sier avdelingsdirektør for Arbeidslivspolitikk i NHO, Alf Åge Lønne.

Faksimile Dagens Næringsliv, 23. august 2014

Faksimile Dagens Næringsliv, 23. august 2014

Publisert 25.08.14

Arbeidslivspolitikk

LO-lederen hevder blant annet at regjeringens forslag til utvidet adgang for midlertidige stillinger vil føre til færre faste stillinger. Hun viser her til erfaringer fra andre land og særlig Sverige. - Vi kjenner ikke til andre land som har innført tilsvarende regelverk som det regjeringen foreslår, sier Lønne. - Basert på internasjonal forskning er dette i realiteten et moderat forlag, med klare begrensninger, noe NHO støtter, sier han.

- I tillegg vet vi at dette er noe våre medlemsbedrifter etterspør for å kunne bli mer konkurransedyktige og samtidig sikre langsiktige arbeidsplasser. Dette aspektet er viktig å få med når vi diskuteres endringer i arbeidsmiljøloven, sier Lønne.

Hva er det egentlig regjeringen foreslår?
Det regjeringen nå foreslår, er at det i tillegg skal være en generell adgang til midlertidig ansettelse for en tidsbegrenset periode, der man ikke trenger vise til en spesiell begrunnelse for å velge den tidsbegrensede midlertidige ansettelsen.

Adgangen til midlertidig ansettelse foreslås til ni eller tolv måneder.

Klare begrensninger
Det er her regjeringens forslag skiller seg mest fra ulike modeller forsøkt i utlandet – for begge forslag suppleres med begrensninger mot videre midlertidig ansettelse for å hindre at midlertidig stillinger skal erstatte faste stillinger. Dersom den midlertidige ansettelsen avsluttes, inntreffer en karantenetid. 

Fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen
- Dagens regler gir ikke bedriftene den fleksibilitet de trenger. En utvidet mulighet til å ansette midlertidig gir bedriftene større handlingsrom i situasjoner hvor det langsiktige behovet for arbeidskraft er usikkert, for eksempel ved nyetableringer eller ved utprøving av nye markedsmuligheter i etablerte bedrifter, sier Lønne.

 - Hovedregelen i norsk arbeidsliv bør etter NHOs syn fortsatt være fast ansettelse, slik situasjonen i dag er for 9 av 10 arbeidstakere. Bedriftene ansetter fast fordi også de er tjent med det. En noe større adgang til midlertidig ansettelse vil ikke endre på dette bildet, sier Lønne.   

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305