ARBEIDSMILJØLOVEN

- Målet må være økt arbeidsdeltakelse

- Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør ikke heves ut over 70 år, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Faksimile: Aftenposten 5. september 2014

Faksimile: Aftenposten 5. september 2014

Publisert 05.09.14

Arbeidslivspolitikk

- Arbeidsminister Robert Eriksson vil heve 70-årsgrensen i arbeidslivet. For alle andre enn overleger og professorer er det meningsløst, skriver Elin Ørjasæter i dagens Aftenposten-kronikk.

Ørjasæter beskriver videre det bekymringsfulle frafallet blant yrkesaktive i aldersgruppen 60-67 år. NHO har tidligere varslet at denne situasjonen må tas på alvor og at denne gruppen må vies oppmerksomhet.

Symbolpolitikk fra regjeringen
- NHO ønsker flere seniorer i arbeid. Det er bra for den enkelte, for samfunnet og for bedriftene. Seniorer har viktig kompetanse og erfaring som bedriftene trenger. Men, arbeidsmiljølovens 70-årsgrense må stå uendret, sier Kristin Skogen Lund.

- Å øke aldersgrensen er symbolpolitikk. Denne aldersgruppen representerer en svært liten del av arbeidsstyrken. Stillingsvernet, rettigheter som ekstra ferieuke og lønn stiger med alderen, mens omstillingsevnen går ned. Det er vanskelig å forsvare at eldre skal ha stillingsvern utover 70 år i yrkesgrupper hvor unge sliter med å komme inn. Vi må heller ikke stille oss slik at bedriftene vegrer seg for å ta inn eldre. Det er langt viktigere å fokusere på arbeidstakere i 60-årene for å få disse til å stå lenger i arbeid, og her er potensialet stort, sier Skogen Lund.

Må også gjelde offentlig sektor
Skogen Lund presiserer at det er viktig å gjennomføre endringer i aldersgrenser for offentlig sektor. - Dette må inkludere en omlegging av den offentlige AFP-ordningen og tjenestepensjonen som er avgjørende for å få flere offentlig ansatte over 62 år til å stå lengre i arbeid, sier hun.

 

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175