- Vi påvirker debatten

Les hvordan NHO-sjef Kristin Skogen Lund oppsummerer sist ukes debatt om fedrekvoten.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund synes diskusjonen rundt pappapermen denne uka har vært vellykket. 

Publisert 26.09.14

Arbeidslivspolitikk

Denne uken har NHO-sjef Kristin Skogen Lund fartet fra den ene debatten til den andre for å snakke om pappapermen. 

Det hele startet da NHO mandag foreslo at vi må tenke nytt rundt foreldrepermisjonen dersom regjeringens forslag, som nå er ute på høring, blir vedtatt. Likestillingsminister Solveig Horne ønsker nemlig at mor med et lite kryss skal kunne overta hele perioden som nå er forbeholdt far. 

- Kristin Skogen Lund, hvordan synes du diskusjonen rundt pappapermen denne uka har gått?

- Jeg var litt spent på forhånd fordi det var en kontroversiell vinkling, og vi satte budskapet vårt på spissen. Vi hadde også et doblet budskap ved at vi kun ønsker kuttet i permisjonen hvis regjerings forslag om valgfrihet blir vedtatt. Et slikt dobbelt budskap kan være vanskelig å kommunisere, men føler jeg at vi har fått det veldig bra til, sier Skogen Lund. 

 

- Fått frem poenget vårt

Hun mener NHO har satt temaet tydelig på dagsordenen.

- Vi har påvirket debatten. Vi har klart å få frem poenget vårt, og utspillet har fungert etter hensikten.

Førsteamanuensis i økonomi ved Universitetet i Bergen, Katrine Løken, peker i en kommentar i DN på egen forskning som viser at barna har det like fint i barnehage som hjemme med mor. Hun skriver også at lenger permisjon hemmer likestillingen når mor er borte fra jobb. 

Mye støtte

NHO har også fått støtte fra mange andre hold denne uka.

- Vi har fått mye støtte fra næringslivsledere, likestillingsombudet, nesten samtlige kommentatorer i avisene. Vi har også fått en god del politisk støtte, sier Skogen Lund. 

I sin kommentar i Dagens Næringsliv fredag skriver førsteamanuensis Katrine Løken: 

"NHO vil kutte foreldrepermisjonen med syv uker. Begrunnelsen er at fedrekvoten kuttes og ordningen vannes ut. I forhold til at fedrekvoten alltid har kommet i tillegg til ordinær forelderpermisjon høres forslaget høres fornuftig ut."

Viktig med kvinner i arbeidslivet

- Hvorfor er det en fordel for bedriftene at både mor og far har permisjon?

- Når vi går for dette, er det fordi vi ser at det er bedre å ha tilgang på arbeidskraft fra begge kjønn, sier Skogen Lund.

- Vi har stor forståelse for at isolert sett kan mange bedrifter ha praktiske utfordringer med permisjon. Det er kostbart og vanskelig for mindre bedrifter, det er vi klar over, men en kombinasjon av at kvinner er i full jobb samtidig som de har barn er så verdifullt for det norske arbeidslivet at det er verdt det. Dette kombinert med barnehagedekning er utrolig viktig, sier hun. 

- Hva gjør NHO videre nå?

- Vi skal levere høringsuttalelse, og vi skal fortsette å påvirke. Håpet er at denne nye ordningen ikke blir vedtatt, slik at pappapermen blir stående slik den er i dag.