- Ringer i Vannet er nyskapende

Kartlegging av bedriftens behov er en ny og spennende måte å finne god jobbmatch mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere, viser en ny rapport fra Fafo.

Erfaringen med Ringer i Vannet er i hovedsak positiv, ifølge Fafo-forsker Magne Bråthen.

Publisert 08.04.15

Arbeidslivspolitikk, Oslo og Akershus, Østfold

Også flere av bedriftene som har rekruttert via Ringer i Vannet forteller at de er fornøyde med prosessen.   

– Vi er veldig imponert over samarbeidet med Ringer i Vannet. Jeg har selv jobbet med rekruttering i mange år, og opplever dette som en strukturert og profesjonell prosess, sier Karin Sjögren, HR-manager i Nordic Choice Hotels.

Positive erfaringer med Ringer i Vannet 

Nylig lanserte Fafo en rapport om Ringer i Vannet, og onsdag ble hovedfunnene lagt frem.

– Basert på de kvalitative intervjuene vi har foretatt med arbeidsgivere, arbeidssøkere og attføringsbedrifter kan vi slå fast at erfaringen med Ringer i Vannet i hovedsak er positiv, sier forsker Magne Bråthen ved Fafo. 

Sammen med forsker Lise Lien står han bak rapporten. Og i  gjennomgangen av funnene pekte de på at den metodiske tilnærmingen i Ringer i Vannet skiller seg fra den tradisjonelle måten å jobbe med inkludering på.

– Tradisjonelt har man i arbeidsinkludering tatt utgangspunkt kun i arbeidssøkerens behov. I Ringer i Vannet har man et annet utgangspunkt, nemlig en kartlegging av bedriftenes behov, sier Bråthen. 

Nytt og spennende

Bråthen mener kartleggingen og den viktige næringslivskontakten i attføringsbedriften er en avgjørende suksessfaktor for å lykkes med dette.

– Dette er en ny og spennende tilnærming hvor suksessen ligger i god jobbmatch mellom arbeidssøkerne og arbeidsgiverne.

Det ser også ut til at man har oppnådd en høyere andel faste ansettelser enn før, supplerer kollegaen hans.

– På grunn av manglende statistikk kan vi ikke dokumentere at Ringer i Vannet har økt rekrutteringen av personer med redusert arbeidsevne. Men mye tyder på at man har oppnådd en høyere andel faste ansettelser enn tidligere, sier forsker Lise Lien.

Satser på Ringer i Vannet

Hotellkjeden Nordic Choice Hotels vil nå øke sitt engasjement i Ringer i Vannet fremover, blant annet med egne rekrutteringsdager flere steder i landet.

– Flere av dem som er i praksis gjennom Ringer i Vannet kommer i fast jobb hos oss enn andre som er i praksis, sier Karin Sjögren. 

Hun mener det  hjelper henne veldig fra sentralt hold å ha et kontaktpunkt. 

– Det er også tilbakemeldingene fra hotellene. Og det har vi savnet ved andre lignende prosjekter, sier hun. Hun mener hotellbransjen gir en unik mulighet på grunn av stor bredde på stillinger, og mulighet til å tilpasse stillingsprosentene.