- Varsellampene blinker enda sterkere enn før

Andelen uføre under 35 år er den største noen sinne. - Dette er kanskje vårt største samfunnsproblem, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

- Varsellampene blinker sterkere enn før, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

- Varsellampene blinker sterkere enn før, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Anne Birgitte Hjelseth

Publisert 30.04.15

Arbeidslivspolitikk

I løpet av fem år har antallet unge uføre i Norge økt med 50 prosent. Etter hvert vil den økende andelen unge på trygd også bevege seg oppover i aldersklassene. - Dette er ofte tragisk for den enkelte, og tapte ressruser for samfunnet. Varsellampene er sterkere enn noensinne, sier Skogen Lund til Aftenposten.

Norge er i ferd med å få to separate arbeidsmarkeder

Kampen om hodene vs kampen om jobbene

I følge Skogen Lund er det i ferd med å utvikle seg to separate arbeidsmarkeder i Norge, med ganske ulikt innhold.

- På den ene siden har vi den høykompetente delen – der er det kamp om hodene. I den andre enden er det kamp om jobbene. Her er innvandrere, funksjonshemmede og unge uten utdanning overrepresentert. Teknologiutviklingen gjør at det blir færre og færre ufaglærte jobber å kjempe om. Dermed øker utenforskapet, sier hun.

Allerede i gang

NHO har i lang tid hatt dette på agendaen. Derfor ble rekrutteringsprosjektet Ringer i Vannet (RiV) igangsatt i 2012. Bare i løpet av ett år har 1200 personer med hull i CV-en får jobb i en NHO-bedrift.

- RiV er en ny måte å tenke på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer helt til jobben, sier Skogen Lund.

I løpet av ett år har 1200 personer med hull i CV-en fått jobb i en NHO-bedrift

- Vi tror RiV-metodikken har overføringsverdi til andre, og vi har ambisjoner om å involvere enda flere bransjer og bedrifter i satsingen. Derfor er Ringer i Vannet NHO-felleskapets hovedsatsing på IA-avtalens delmål 2. Prosjektet høstet nylig lovord fra FAFO som nytenkende tilnærming til inkluderingsutfordringen. Slike tiltak bør vi ha flere av, sier hun.

Seks tiltak som kan stoppe veksten i unge uføre (ap.no)

Forslag til tiltak

I sin artikkel har Aftenpostens spurt NHO og flere politiske partier og organisasjoner om forslag til tiltak som kan stoppe veksten i unge uføre.

NHOs forslag:
NHO har tidligere foreslått obligatorisk kjernetid i barnehage med opplæring for 5-åringer. Vi mener dette vil sikre at alle barn får styrket de grunnleggende ferdighetene og dermed har et best mulig utgangspunkt når de starter på skolen.

NHO vil ha et alternativ til dagens videregående opplæring, der det åpnes for et opplæringsløp i arbeidslivet rett fra grunnskolen. - I dag er det alt for mange som kaster bort to år i videregående før de faller ut. Da kan det være for sent. Her har vi nå fått med oss regjeringen, sier Skogen Lund.

Her er forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og Unio:

  • Prioritere og følge opp unge i Nav bedre (H)
  • Bedre samarbeid mellom fastlege og psykolog (H)
  • Heve kompetansen til de ufaglærte (Ap)
  • Styrke skolehelsetjenesten (Unio)

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Prosjektleder

Kommunikasjon

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334