SYKEFRAVÆR

- Vi ble ikke overrasket

- Forsker Simen Markussen skriver i DN 27. mars at han ble overrasket over at dialogmøter reduserer sykefraværet. Det ble ikke vi, svarer Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør i NHO.

Publisert 31.03.15

Arbeidslivspolitikk

Tidlig og tett oppfølging av sykmeldte er kjernefilosofien i IA-avtalen. Å være i aktivitet er ofte god medisin. IA-avtalen virker når den praktiseres – av alle involverte.

Det forutsetter at:

  • Sykmelder må ha aktivitetsmulighet helt fremme i pannen og samhandle med arbeidsplassen om muligheter på arbeidsplassen.
  • Arbeidsgiver må sammen med arbeidstager ha en tett oppfølging i sykefraværsløpet og lete etter muligheter på arbeidsplassen.
  • Nav må ta sitt oppfølgingsansvar, både ved å etterspørre aktivitetsvurdering fra lege etter åtte ukers 100 prosent sykemelding og dialogmøte 2 etter 26 uker, eller før dette tidspunktet dersom arbeidstager og arbeidsgiver har behov.

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har fortsatt et potensial til både å redusere sykefraværet på flere av arbeidslivets områder og fungere inkluderende.

Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør Arbeidsliv i NHO, DN Debatt
31. mars 2015.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305