-Et nytt PISA-sjokk for norsk skole

-Resultatene fra PISA 2012 er verre enn PISA-sjokket i 2000. Det er svært skuffende at resultatene nå går tilbake igjen, ikke minst i matematikk. Vi hadde ærlig talt forventet at dette nå skulle fortsette å gå i riktig retning. Det har vært stor oppmerksomhet om utfordringene i norsk skole, sier administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund, i en kommentar til PISA 2012-resultatene.

PISA: - Alle må ta seg sammen

Publisert 03.12.13

Kompetanse og utdanning

Store ressurser- dårlig uttelling
-Vi bruker store ressurser på skolen som åpenbart ikke gir god nok uttelling. Det er gode grunner til å anta at vi mangler både ambisjoner og kultur for å prestere godt nok. Både i matematikk og naturfag har vi gått tilbake. For et arbeidsliv med høyt kostnadsnivå er kompetanse en suksessfaktor. For det er dyrt å drive virksomheter i Norge. Skolen er arbeidslivets viktigste leverandør, og når den svikter, er det et stort problem for både arbeidslivet og samfunnet, sier Skogen Lund.

-For dårlige kunnskaper i matematikk og naturfag er svært alvorlig. Det er en velkjent og stor utfordring for Norge å "produsere" langt flere gode teknologer. I en tøff internasjonal konkurransesituasjon er norsk velstand og velferd avhengig av dette. Da er det skuffende at skolen ikke leverer bedre resultater, sier hun.

PISA
Røe Isaksens utfordring

-Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen står ovenfor en formidabel utfordring. Den nye Regjeringen har proklamert at vi skal ha en skole i verdensklasse. Nå viser det seg at utgangspunktet er alt annet enn godt. Når vi ikke har bedret oss på tolv år, må vi ta et felles nasjonalt krafttak. Alle gode krefter må bidra: arbeidsgivere og arbeidstakere, skoleverket, kommuner, foreldre og elever, sier Skogen Lund.

Læringslivet
-Læring foregår ikke bare i skolen. Arbeidsplassen er også en viktig læringsarena. Bedriftene jobber hver dag for at de ansatte skal bli bedre. Lykkes Norge med læring både i skolen og i arbeidslivet, vil det være bra for samfunnet, for bedriftene, og for alle dem som skal ha en jobb i fremtiden. Dette tar NHO tak i på Årskonferansen 8. januar 2014, en konferanse som har fått tittelen LÆRINGSLIVET. I dag viser det seg at dette temaet er enda mer aktuelt enn vi kunne ha forestilt oss, avslutter hun. 

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334