- Et skritt i helt gal retning

- LO og Fellesforbundets samlede krav er økonomisk uansvarlige og bryter med LOs eget uttalte mål om moderasjon. Kravene om sikring av kjøpekraft, redusert arbeidstid og nye pensjonsrettigheter vil i sum svekke norsk konkurranseevne. Dette er et skritt i helt gal retning, sier Svein Oppegaard i NHO.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk, NHO

Publisert 18.02.14

Arbeidslivspolitikk, Lønnsoppgjøret

LOs representantskap vedtok i dag sine hovedlinjer og krav for tariffoppgjøret 2014. LOs to hovedkrav er å sikre medlemmenes kjøpekraft gjennom lønnsvekst og tariffesting av nye pensjonsrettigheter. I tillegg kommer Fellesforbundets krav om blant annet permisjoner og feriedager.

- Uansvarlige krav
- De samlede kravene fra LO og Fellesforbundet er økonomisk uansvarlige. Kravet om tariffesting av pensjon alene, viser at LO går inn for en kostnadsvekst som gir ringvirkninger langt utenfor årets oppgjør, og som vil skape usikkerhet for bedrifter og arbeidsplasser i svært lang tid fremover. Derfor er det for NHO uaktuelt med tariffesting av pensjon, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

 - Det LO i realiteten forsøker, er å ta en omkamp om hele pensjonsreformen, en reform som et nær samlet Storting og partene i arbeidslivet sammen sto bak, inkludert LO, sier Oppegaard.

 Pensjonskravet kommer på toppen av krav som sentrale tillegg, økte minstelønnssatser og redusert arbeidstid for flere grupper. -Når man ser de totale kravene under ett, er det ingen grunn til å ta LOs moderasjonsretorikk på alvor, sier Oppegaard.

 - Oppgjøret må fortsette retningen fra i fjor
LO vedtok et forbundsvist oppgjør i tråd med Fellesforbundets ønske. Årets oppgjør blir dermed et frontfagsoppgjør, og starter derfor med forhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i mars.

- Vi må ta inn over oss virkeligheten, utfordringene som bedriftene har nå og framover. I dette oppgjøret må vi se 2-tallet. Lønnsoppgjøret i år må fortsette retningen fra i fjor. Det er et viktig bidrag for å opprettholde en relativt svak kronekurs ut året, noe som trygger sysselsettingen. Det er også svært viktig at frontfagets rolle respekteres av etterfølgende oppgjør, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Lier-Hansen får full støtte av NHOs Svein Oppegaard: - Tallene fra TBU er helt klare. Lønnskostnadsandelen er for høy og bidrar til å svekke konkurranseevnen. En stadig større andel av bedriftenes inntekter går til lønn. Dette er alvorlig og urovekkende når vi vet at investeringsnivået i fastlandsindustrien har ligget lavt i lang tid. Vi trenger slike investeringer for å sikre fremtidige arbeidsplasser, sier Oppegaard.

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

Stab

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334