-Fornuftig av Arbeidstilsynet

Denne uken ble det klart at Arbeidstilsynet godkjenner en arbeidstidsordning med blant annet 13-timers vakter ved et sykehjem. Ordningen var sterkt ønsket av de ansatte, men Fagforbundet satte foten ned. –Fornuftig avgjørelse, sier Svein Oppegaard i NHO

Publisert 19.03.14

Arbeidslivspolitikk

De ansatte ved Ladegaarden hadde søkt Fagforbundet om en turnusordning som blant annet innebar vakter på inntil 13 timer, men forbundet nektet dette og begrunnet det med at det var helseskadelig. Sykepleierforbundet på sin side hadde dog godkjent ordningen, en ordning som de ansatte selv hadde ønsket og som også innebar at flere ville ha fått utvidet sin stillingsbrøk. Som følge av avslaget meldte to av de ansatte seg ut av Fagforbundet, med den konsekvens at det Arbeidstilsynet ble koblet inn i søknaden. Tilsynet godkjente ordningen og tilbakeviste Fagforbundets påstander om at ordningen var helseskadelig. 
Les mer om saken på DN.no

-Denne saken er et tydelig bevis på det NHO lenge har pekt på, nemlig behovet for også å ha uavhengige, men faglig sterke organer til å få godkjent alternative arbeidstidsordninger. I sin avgjørelse viser Arbeidstilsynet at de har både den nødvendige kompetansen og forståelse for at det i noen situasjoner er behov mer fleksible arbeidstidsordninger, sier Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. 

NHO har tidligere vært tydelig på at man ønsker at Arbeidstilsynet bør få en mer sentral rolle. –NHO mener det vil være hensiktsmessig å gi Arbeidstilsynet videre fullmakter enn i dag. Det er særlig viktig i saker som denne hvor det er konflikt mellom den lokal og sentrale fagforeningen, avslutter Oppegaard.