Arbeidsmiljøloven

– Må tørre å prøve nye løsninger

Kristin Skogen Lund svarer Jonas Gahr Støre om arbeidsmiljøloven.

– De små endringene som nå er gjort i arbeidsmiljøloven er et godt verktøy for å møte de utfordringene vi har med økende arbeidsledighet, økende inkluderingsutfordring og fallende produktivitet, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund i et innlegg på NRK Ytring.

Publisert 03.07.15

Arbeidslivspolitikk

På NRK Ytring skriver Ap-lederen at regjeringen stiller klokken tilbake i tid med de endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli.

Les hele kronikken til Jonas Gahr Støre: Regjeringen stiller klokka tilbake i tid.

Følg debatten på NRK Ytring.

Slik svarer NHO-sjef Kristin Skogen Lund:

Det er med enkel retorikk Arbeiderpartiets leder snakker ned norsk arbeidsliv. Han beskylder regjeringen for å skru tiden tilbake. For meg ser det ut som Støres egen klokke stoppet i 1977, da Arbeidsmiljøloven ble vedtatt.

Godt verktøy

Han mener de små endringene som nå er gjort i Arbeidsmiljøloven vil gi et B- og C-lag i arbeidslivet. Da kan han umulig ha satt seg godt nok inn i de utfordringene vi har med økende arbeidsledighet, økende inkluderingsutfordring og fallende produktivitet. Vi har allerede i dag for mange utenfor arbeidslivet, særlig unge, og gruppen vil fortsette å øke hvis vi ikke lykkes med nye tiltak. Da kan den nye arbeidsmiljøloven være et godt verktøy.

Nødvendig

Han skriver at loven er endret om lag 50 ganger siden den ble vedtatt i 1977 og at AP alltid har ønsket endringer i tråd med arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Da fremstår det som en selvmotsigelse at AP ikke slutter opp om de nødvendige moderniseringene som nå er gjort. Det handler jo om å skape nye arbeidsplasser, få opp produktiviteten, få flere i jobb og sikre fortsatt norsk velferd.

Fleksibilitet er et gode

I en spørreundersøkelse utført av Sentio er et stort flertall av de spurte enige i at fleksibel arbeidstid er et gode for både arbeidstakeren og for arbeidsgivere. Det viser at folk ønsker å ha muligheten til å jobbe mer i perioder hvor det er mye å gjøre, mot å ta fri tilsvarende perioder hvor det er roligere. Støre har misforstått hvis han tror dette er en lov som pålegger alle i Norge å jobbe mer.

Må bli enklere å satse

Samme undersøkelse viser også at folket er delt på midten i spørsmålet om muligheten til å ansette midlertidig i inntil ett år vil få flere i jobb. Vårt poeng er at det må bli enklere å satse, slik at vi skaper flere trygge og gode arbeidsplasser. Da kan muligheten til å ansette midlertidig i inntil ett år være en fin mulighet. Hvis loven viser seg å ikke fungere etter intensjonen må den justeres, det er alle enige om, men vi kan ikke gi dommen på en lov som ikke engang har fått virket en uke.

Må tørre å prøve noe nytt

AP-lederen frykter også at maktbalansen i arbeidslivet forskyves til fordel for arbeidsgiveren. Den eneste makten som flyttes er fra LOs indre gemakker på Youngstorget og ned til lokale tillitsvalgte. Slik blir Støres utspill en stor mistillitserklæring til de tillitsvalgte på arbeidsplasser rundt omkring i landet.

Jeg vil utfordre Støre til å være en del av løsningen for norsk arbeidsliv. Vi trenger all den drakraft vi kan få i den omstillingen vi er inne i. Da må vi også tørre å prøve nye løsninger.

Les også: Folk flest vil ha mer fleksibel arbeidstid.

Her får du full oversikt over endringene i arbeidsmiljøloven og reglene for permittering.