– Uførereformen vil få flere ut i jobb

Arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard understreker at NHO-felleskapet stiller seg bak uførereformen og mener den styrker arbeidslinjen.

Gode og fleksible løsninger som premierer arbeid ønsker vi velkommen (Illustrasjonsbilde).

Publisert 07.10.14

Arbeidslivspolitikk

Vi må ha et trygdesystem som gjør at det lønner seg å jobbe

I en artikkel på VG Nett sier direktør for Attføringsbedriftene i NHO, Johan Martin Leikvoll, at uførereformen vil gi flere fattige mennesker. Det reagerer NHO-diektør Svein Oppegaard på.   

Jobb fremfor trygd

– Johan Martin Leikvoll taler ikke på vegne av NHO-fellesskapet i denne saken. For oss er arbeidslinjen viktig. Det skal lønne seg å jobbe framfor å leve på trygd. Det er bra for den enkelte, for norsk arbeidsliv og det er god samfunnsøkonomi. Gode og fleksible løsninger som premierer arbeid ønsker vi velkommen, sier Oppegaard.

De endringene Regjeringen nå iverksetter, er endringer vedtatt i forrige stortingsperiode. NHO ville den gangen ha flere innstramminger i Regjeringens forslag, nettopp for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.

 – Vi er enige med Leikvoll i at det er behov for flere tiltaksplasser. Det har vi blant annet etterlyst i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett, men vi kan ikke bare sette inn tiltaksplasser. Vi må også ha et trygdesystem som gjør at det lønner seg å jobbe. Og det kan av og til bety at man må gå kritisk igjennom trygdeordningene, og også stramme inn hvis det er nødvendig, sier Svein Oppegaard.

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon (Desken, Event og internkommunikasjon)

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385