Vi må ha en arbeidsmiljølov for fremtiden

NHO-felleskapet mener vi må jobbe smartere for å ta i bruk verdens dyreste arbeidskraft bedre. Les vårt svar på regjeringens forslag til modernisering av arbeidsmiljøloven.

Arbeidsminister Robert Eriksson (t.v.) har lansert et forslag til ny arbeidsmiljølov, som har vært ute på høring. Her sammen med Steinar Våge, daglig leder i ConocoPhillips, på Ekofisk-feltet. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Publisert 10.10.14

Arbeidslivspolitikk

– Vi må få fart på skaperkraften i norsk næringsliv. Det gjør vi ikke ved å ha et nesten 40 år gammelt lovverk. Hverdagen for både næringsliv og arbeidstakere har endret seg mye siden 1977, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Mer fleksible løsninger

25. september gikk høringsfristen for den delen av arbeidsmiljøloven som handler om midlertidig ansatte ut.
9. oktober var fristen for resten av arbeidsmiljøloven.

Her har NHO-felleskapet gitt innspill på følgende tema:

Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

  • Søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie
  • Arbeidstid
  • Aldersgrenser
  • Straffebestemmelser

– Arbeidsmiljøloven må møte de utfordringene vi har i dag og som vi ser komme i fremtiden. Sysselsettingsandelen er fallende, arbeidstiden synker og produktiviteten stagnerer. Fallet i oljesektoren viser tydelig hvor sårbare vi er. Vi trenger hver eneste hånd i norsk arbeidsliv. Da må vi legge til rette for det med fleksible løsninger som er gode for både arbeidsgivere og arbeidstakere, sier Oppegaard.