– Vi trenger dine innspill

Nå sendes NHOs arbeidsgiverbarometer ut. Her ønsker vi svar på hvilke utfordringer du som arbeidsgiver har på sentrale områder i norsk arbeidsliv.

Kokkekonkurranse, lærlinger

NHOs nye arbeidsgiverbarometer spør vi hvordan bedriftene opplever de nye reglene i arbeidsmiljøloven, hvilke faktorer som påvirker bedriftens valg av pensjon og hvilke erfaringer har dere med tilsynspraksis? (Illustrasjonsfoto)

Publisert 02.06.16

Arbeidslivspolitikk

Hvordan opplever din bedrift de nye reglene i arbeidsmiljøloven, hvilke faktorer som påvirker bedriftens valg av pensjon og hvilke erfaringer har dere med tilsynspraksis? Dette er noen av spørsmålene i NHOs nye arbeidsgiverbarometer.

Ditt svar betyr mye for NHO-fellesskapets evne til å synligjøre betydningen av og utfordringene ved arbeidsgiverrollen. Barometeret skal identifisere erfaringene bedriftene har med regelverket knyttet til det å være arbeidsgiver.

– Svarene vil være viktige i vårt arbeid for å sikre best mulig rammevilkår for norske bedrifter, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Kontakt oss

Rasmus Eiternes Guldvik

Seniorrådgiver

Arbeidsliv

rasmus.eiternes.guldvik@nho.no
Mobil
99273005