Starter året med å lese stillingsannonser

Hver tidende arbeidstaker starter det nye året med å lese stillingsannonser. – Nøkkelen til å være attraktiv på jobbmarkedet er kunnskap og erfaring, sier Svein Oppegaard i NHO.

– Vi skal se positivt på utviklingen fremover, men være oppmerksomme på faresignalene, sier Svein Oppegaard.

Publisert 02.01.15

Arbeidslivspolitikk

– Kompetanse er den viktigste forutsetningen for at den enkelte kan være aktiv i arbeidsmarkedet. Det gjelder både for de som skal inn på arbeidsmarkedet og de som allerede har en jobb, men ønsker å flytte på seg, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

NRK melder om 14 prosent nedgang i antall utlyste stillinger sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer om lag 6 000 færre jobber.

Les mer: Nå leser tusenvis stillingsannonser.

NHOs økonomibarometer fra desember viser at bedriftene forventer lavere vekst i sysselsettingen fremover, det underbygges av at ledigheten vil vokse litt. Trendene er at olje og gassinvesteringene faller som en følge av lav oljepris.

Det som er positivt er at den tradisjonelle fastlandseksporten øker noe. En svakere krone betyr også at reiselivsnæringen i Norge kommer på offensiven.

– Metallindustrien, fiskebransjen og kjemiske produksjon får en konkurransefordel når krona synker i verdi. Vi vet og at vår tiltrekningskraft på utenlandske turister kommer til å være større fordi de får mer igjen for hver eneste pund, euro og dollar, så de vil oppleve at det blir billigere å feriere i Norge, og det er bra for norsk reiselivsnæring og Norge, sier Oppegaard til NRK.

– Dessuten må vi huske på at vi har lagt en fantastisk sterk 10-års periode bak oss. Oppsummert mener jeg vi skal se positivt på utviklingen fremover, men være oppmerksomme på faresignalene, avslutter Svein Oppegaard.