Revidert nasjonalbudsjett

Reagerer på stadig reguleringsiver

NHO reagerer på Regjeringens stadige reguleringsiver av arbeidslivet. - I den nye handlingsplanen mot sosial dumping er det nok en gang varslet nye reguleringer og inngrep uten at effekten av de forrige er evaluert og vurdert, sier Svein Oppegaard i NHO.

Publisert 07.05.13

Arbeidslivspolitikk

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett la Regjeringen i dag frem sin tredje handlingsplan mot sosial dumping i norsk arbeidsliv.

- NHO vil særlig advare mot Regjeringens forslag om utrede muligheten for å redusere kravet til dokumentasjon ved allmenngjøring. Dette vil undergrave hele ordningen og bryte med hovedregelen om at den som krever allmenngjøring selv må dokumentere behovet, sier Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Tidligere har Regjeringen foreslått innføring av kollektiv søksmålsrett for fagforeninger. Forslaget er under behandling i Stortinget og har møtt tunge faglige innvendinger fra blant annet Justisdepartementet og Advokatforeningen. - Vi mener forslaget er konfliktskapende og bryter med prinsipper og mekanismer for konfliktløsning som har fungert i mer enn 100 år, sier Svein Oppegaard.

- NHO er opptatt av et seriøst arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår for alle, og har støttet opp under mange tiltak for å fremme dette.  Dersom regjeringen er opptatt av godt reelt trepartssamarbeid for å fremme seriøsitet, hadde de valgt en tilnærming basert på et reelt trepartssamarbeid. Nå oppnår de bare misnøye og motløshet i den seriøse delen av arbeidslivet, som utgjør klart størstedelen av norsk arbeidsliv, avslutter Oppegaard.

Kontakt oss

Svein Oppegaard

Spesialrådgiver

Administrerende direktør

svein.oppegaard@nho.no
Mobil
92430122