Endelig en fot innenfor

Nye muligheter for midlertidige ansettelser kan skape flere jobber og få flere ut i arbeid.

Publisert 05.12.14

Arbeidslivspolitikk

Vi mener Regjeringens forslag til nye muligheter for midlertidige ansettelser er en sentral brikke i moderniseringen av arbeidsmiljøloven.

  • Adgang til midlertidig ansettelse i opptil 12 måneder vil skape flere jobber og få flere ut i arbeid. Dette vil også kunne være et springbrett inn i arbeidslivet og fast jobb for dem som står utenfor, og som trenger arbeidserfaring og nødvendig kompetanse.

  • Fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen. For å sikre dette er det foreslått en karanteneordning slik at en midlertidig ansatt ikke erstatter en annen midlertidig ansatt.

  • For våre medlemsbedrifter er det viktig å ha et enkelt og forutsigbart regelverk som er lett å håndtere for bedriftene.

  • Det må være like regler for innleie, uavhengig om den ansatte kommer fra et bemanningsforetak eller om den ansettes direkte i en bedrift. For mange er en ansettelse gjennom et bemanningsforetak en viktig døråpner for fast ansettelse.

  • Vi ønsker det nye regelverket velkommen og er sikre på at dette er et viktig tiltak i en økonomi som er preget av lite nyskaping og lave investeringer. Arbeidsmarkedet vårt er preget av fallende andel sysselsatte, økende ledighet og et høyt antall personer, særlig unge, utenfor arbeidsmarkedet. Derfor vil tiltak som kan skape flere arbeidsplasser og åpne døren for flere ut i arbeidslivet være riktig og viktig medisin.

  • Innføringen av en ny generell rett til midlertidig ansettelse vil gi bedriftene et større handlingsrom i situasjoner hvor det langsiktige behovet for arbeidskraft kan være usikkert, f.eks. ved nyetableringer eller utprøving av nye markeder. En større adgang til midlertidig ansettelse vil derfor kunne stimulere til innovasjon, jobbskaping og verdiskaping.

  • To av tre NHO-bedrifter (NHOs arbeidstidsundersøkelse 2013) sier de har et udekket bemanningsbehov i avgrensede perioder. Nær 60 prosent av disse sier de vil ansette flere dersom loven åpner for enklere adgang til midlertidige ansettelser.

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385