Bedriften har til nå forholdt seg til arbeidsmiljølovens 70 årsgrense, men ønsker å innføre bedriftsintern aldersgrense fra 70 år?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Bedrifter som ikke hadde bedriftsintern aldersgrense før lovendringen har mulighet til å innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år etter nytt regelverk.

For at 70 år skulle gjelde som bedriftsintern aldersgrense fra det tidspunkt der aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 år til 72 år må den bedriftsinterne aldersgrensen ha blitt innført før 1. juli 2015.

Det er et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte. Det er også et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være gjort kjent for arbeidstakerne, at den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Hvis bedriften ikke fikk innført bedriftsintern aldersgrense på 70 år før 1. juli 2015, kan dette gjøres på et senere tidspunkt. Bedriften må da være oppmerksom på at enkelte i mellomperioden da vil ha en aldersgrense for stillingsvern på 72 år.