Er det anledning til å fastsette lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Ja, som en snever unntaksregel. Hvis den lavere aldersgrensen anses nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet gjelder egne regler.