Er særaldersgrenser i offentlig sektor berørt?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Det har ikke kommet endringer i særaldersgrensene i denne omgangen, men det er varslet at regjeringen vil utrede disse senere.