Får man arbeidsavklaringspenger etter 67 år?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Nei, arbeidsavklaringspenger opphører ved 67 år.