Får man dagpenger etter 67 år?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Nei, retten til dagpenger faller bort når medlemmet fyller 67 år.