Får man uførepensjon eller uføretrygd etter 67 år?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Nei. Uførepensjon/uføretrygd kommer ikke til utbetaling lenger enn til 67 år.