Fortsetter opptjening i en innskuddspensjonsordning etter 67 år?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Ja, opptjeningen fortsetter så lenge man er i jobb (og for øvrig fyller krav til medlemskap og opptjening i innskuddspensjonsordningen).