Fra hvilken alder oppheves stillingsvernet i arbeidsmiljøloven etter 1. juli 2015?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Fra og med 1. juli 2015 kan arbeidsforholdet bringes til opphør uten nærmere begrunnelse når arbeidstaker fyller 72 år. Før regelverksendringen var tilsvarende aldersgrense 70 år.