Gjelder det overgangsregler?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år kan beholdes inntil ett år etter at loven trådte i kraft, frem til 1. juli 2016, dersom de ble etablert før 1. juli 2015.