Gjelder endringene også endringer i Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (aldersgrenseloven)?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Nei, disse er ikke berørt i denne omgang.