Hva innebærer det at aldersgrensen må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Lavere aldersgrenser må være innenfor arbeidsmiljølovens kap. 13 "Vern mot diskriminering".

Dette er en videreføring av regelen for lavere fastsatte aldersgrenser fra før 1. juli 2015.