Hva innebærer vilkåret om at bedriftsintern aldersgrense må gjøres kjent for arbeidstakerne?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Arbeidsgiver har ansvar for å informere på en måte som er egnet til å gjøre aldersgrensen kjent for de ansatte. Det kreves ikke at arbeidsgiver må føre bevis for at hver enkelt ansatt i bedriften rent faktisk kjenner til aldersgrensen.

Det avgjørende er hvor god informasjon som er gitt og hvordan den er gitt.

Innholdet i kravet til kjennskap vil tilsvare det som gjaldt for 67 års aldersgrense.