Hvilke krav gjelder for varsel om fratreden?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden seks måneder i forkant. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.