Hvilke vilkår gjelder for fastsettelse av bedriftsintern aldersgrense på 70 år?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Slik bedriftsintern aldersgrense vil være gyldig dersom:

  1. Grensen gjøres kjent for arbeidstakerne
  2. Den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver
  3. Arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

Disse vilkårene tilsvarer en lovfesting av de vilkår som frem til regelverksendringen er knyttet til aldersgrense på 67 år.

Lavere aldersgrense må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

Arbeidsgiver skal etter lovendringen drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte