Hvilken aldersgruppe vil bli berørt av endringene i bedriftsinterne aldersgrenser?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Hvis kravene til bedriftsintern aldersgrense er oppfylt etter gjeldende rett, kan 67 år beholdes som aldersgrense for ansatte som fyller 67 år før 1.juli 2016.

Dette forutsetter imidlertid at varsel om fratreden har kommet frem til den ansatte før 1. juli 2016.

Kommer varsel frem 1. juli 2016 eller senere kan bedriften ikke vise til en aldersgrense på 67 år selv om den ansatte fyller 67 år før 1. juli 2016.