Kan bedriften reengasjere eller ta inn igjen ansatte uten at det påvirker kravet til konsekvent praktisering?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Nei. Hvis bedriften reengasjerer eller tar inn igjen ansatte som har sluttet ved oppnådd aldersgrense (f.eks. som innleide, selvstendige eller midlertidige ansatte) vil dette kunne få betydning ved vurdering av om kravet til konsekvent praktisering er oppfylt.