Kan tariffavtalt bedriftsintern aldersgrense videreføres?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Hvis lavere aldersgrense enn 70 år er fastsatt i tariffavtale gjelder den til tariffavtalen utløper, men ikke lenger enn tre år. Det vil ikke gjelde ettervirkning av tariffavtalen på dette punktet, konf. arbeidstvistloven § 5 (3).

Avtalene må ved utløp endres slik at de blir i samsvar med loven.